Wyszukiwarka

Skład Rady Miejskiej
1.Jerzy Antoniewicz
2.Karol Biedrzycki
3.Janusz Dulemba
4.Henryk Feliksiak
5.Mirosław Gałka
6.Tomasz Justyński
7.Ryszard Krzyżanowski
8.Anna Lubowiecka
9.Daniel Marcinkowski
10.Małgorzata Molenda
11.Artur Moskal
12.Weronika Piwarska
13.Eugenia Poradzka
14.Dariusz Prykiel
15.Adam Siennicki
16.Grzegorz Stolarek
17.Jacek Stolarski
18.Artur Szlis
19.Małgorzata Szymańczak
20.Agnieszka Wachulec-Kamienik
21.Krzysztof Woźniak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu – Pan Karol Biedrzycki
Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę w godz. 15:30 – 17:00
Plac Wolności 2 (budynek Ratusza)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu - Pan Daniel Marcinkowski
Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
w każdy poniedziałek w godz. 10:00 – 11:30
Plac Wolności 2 (budynek Ratusza)

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Grójcu - Pani Eugenia Poradzka
Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
w każdy czwartek w godz. 09:00 – 10:30
Plac Wolności 2 (budynek Ratusza)

Biuro Rady Miejskiej
Plac Wolności 2 (Ratusz) pokój nr 7 (I piętro)
Czynne w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

tel. (48) 664-32-77
e-mail: radamiejska@grojecmiasto.pl

Kadencja 2018-2023 r.

Archiwum: