Wyszukiwarka

Młodzieżowa Rada Miejska w Grójcu jest organem o charakterze konsultacyjnym, działającym w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży. Celem działania Młodzieżowej Rady Miejskiej jest kreowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, koordynowanie ich samorządowej działalności, pośredniczenie w kontaktach między uczniami szkół grójeckich a władzami Gminy i Miasta Grójec, poprzez:

 • reprezentowanie młodzieży szkół z terenu gminy Grójec, organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów oraz innych form poszerzania wiedzy służącej promocji młodzieży,

 • wspieranie i organizowanie życia kulturalnego, sportowego oraz intelektualnego w środowiskach młodzieżowych,

 • zgłaszanie wniosków i postulatów do organów gminy,

 • współpracę z Organami Gminy, Powiatu Grójeckiego, jednostkami oświatowymi oraz organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących młodzieży,

 • opiniowanie i konsultowanie projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza regulujących sprawy istotne dla środowiska młodzieżowego oraz wydawanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących młodzieży,

 • upowszechnianie zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego wśród młodzieży,

 • nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Młodzieżowej Rady,

 • inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi.

Młodzieżowa Rada Miejska składa się z 21 członków, w której skład wchodzą reprezentanci ze szkół, zamieszkujący gminę Grójec. Kadencja trwa 2 lata. Młodzieżowa Rada Miejska odbywa sesje z częstotliwością potrzebną do wykonywania swoich zadań, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Radnymi Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu kadencji 2019-2021 w danych okręgach wyborczych są:

 • Liceum Ogólnokształcące w Grójcu: Adach Adam, Justyński Bartosz, Kwapisz Ewelina, Stolarski Jan.

 • Zespół Szkół w Grójcu: Drogosiewicz Piotr, Król Mateusz, Soboń Norbert, Verezei Vladyslaw.

 • Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu: Jaworska Sylwia.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu: Kiraga Sandra, Jóźwik Tymoteusz, Pietrzak Bartosz.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu: Dąbrowski Jan, Poncyliusz Zuzanna, Trzaska Zuzanna.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grójcu: Augusiewicz Antoni, Bąder Kamil.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli: Turska Maja, Winiarski Jakub.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Bikówku: Gwiazda Jakub.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie: Wróblewska Martyna.

 

Link do BIP:
https://grojecmiasto.bip.info.pl/index.php?idmp=313&r=o