Wyszukiwarka

Gmina Grójec jako organ prowadzący dysponuje dla najmłodszych mieszkańców sześcioma publicznymi szkołami podstawowymi oraz trzema publicznymi przedszkolami.

Grójeckie placówki posiadają szeroką ofertę dydaktyczną, kulturalną i sportową. Gmina Grójec od września 2020 roku pozyskała dodatkowe środki finansowe na zwiększanie godzin pomocy specjalistycznej dla wszystkich klas czy też zwiększa liczbę godzin matematyki oraz języka obcego. Wachlarz zajęć dodatkowych związanych z rozwojem artystycznym oraz sportowym jest bardzo bogaty. Dzieci mogą rozwijać swoje sportowe talenty m.in. w koszykówce, karate, piłce nożnej, tenisie, siatkówce, a także w pływaniu. Zajęcia dodatkowe poza ofertą placówek oświatowych oferuje również Grójecki Ośrodek Kultury. Rozwój najmłodszego pokolenia to priorytet działań lokalnego samorządu, dlatego zachęcamy do korzystania z tej bogatej oferty zajęć.

Wszelkie sprawy związane z gminnymi placówkami oświatowymi należy zgłaszać do:
Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych UGiM Grójec
ul. Laskowa 8, 05-600 Grójec
tel. 48 664-30-91 wew. 300
email:promocja@grojecmiasto.pl

Informacje o placówkach oświatowych:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gabriela Narutowicza w Grójcu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Księdza Piotra Skargi w Grójcu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bajkopisarzy Świata w Lesznowoli

PRZEDSZKOLA:

Publiczne Przedszkole nr 1 w Grójcu

Publiczne Przedszkole nr 2 w Grójcu

Publiczne Przedszkole nr 4 w Grójcu