• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

plakat obchodow gora m

Informacja MGOPS

MGOPS w GRÓJCU informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski na świadczenia :

-zasiłek rodzinny
-świadczenie wychowawcze(500+)
 -fundusz alimentacyjny    
 -specjalny zasiłek opiekuńczy

Wnioski można składać w MGOPS w Grójcu, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wnioski można złożyć za pomocą portali:empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.
Wnioski złożone przed dniem 01.08.2017 r.( decyduje data  stempla ) zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Druki wniosków dostępne będą po 1 sierpnia 2017 r.

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom