• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Podrzucanie odpadów do ulicznych koszy

herbOd początku roku nasilił się proceder podrzucania odpadów do ulicznych koszy. W wyniku przeprowadzonej wyrywkowej kontroli udało ustalić się, iż odpady podrzucane są m.in. przez mieszkańców, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pojawiły się również sygnały o nieprzestrzeganiu regulaminu i podrzucaniu odpadów do kontenerów zlokalizowanych przy cmentarzach oraz w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, gdzie nie ma zamykanych wiat śmietnikowych.

Kosze uliczne i pojemniki na osiedlach są regularnie opróżniane przez pracowników służb komunalnych, jednak ilość odpadów zbieranych z koszy i pojemników na odpady drastycznie wzrasta.

Urząd Gminy i Miasta Grójec informuje, iż do koszy ulicznych oraz do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych nie wolno wrzucać odpadów pochodzących z innych gospodarstw domowych, sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych oraz innych nieruchomości, na których powstają odpady. Posegregowane odpady komunalne należy oddawać według harmonogramów wywozów lub dostarczyć  do PSZOK.

W celu weryfikacji, czy wszyscy przedsiębiorcy na terenie gminy Grójec mają podpisane umowy na wywóz odpadów, Straż Miejska będzie prowadzić kontrole zawartych umów. Nie wykluczamy również posłużenia się mobilną kamerą w celu ustalenia winnych podrzucania odpadów niezgodnego z regulaminem.