plakat obchodow gora m

Informacja dotycząca rekrutacji do publicznych przedszkoli

herbInformacja dotycząca rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I publicznych szkół podstawowych

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje, iż zgodnie z art. 204 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym zostaną podane do dnia 15 kwietnia 2017 roku.


Zastępca Burmistrza
Karol Biedrzycki

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom