• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

nacoida

Seniorada 2017

senioriada mPo raz czwarty aż 350 seniorów z terenu powiatu grójeckiego spotkało się w Warce, by wspólnie świętować Senioradę 2017. Główną ideą imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jest wymiana pomysłów, dobrych praktyk, edukacja i wspólna zabawa. Patronat nad imprezą objęły samorządy gmin Belsk Duży, Chynów, Grójec, Jasieniec, Warka oraz Powiat Grójecki, a udział samorządów gminnych współpracujących z grupami senioralnymi miał w tym roku szczególne znaczenie. Dodatkowo dekoracje i temat przeglądu twórczości seniorskiej inspirowany był jednym z największych zasobów naszego regionu – jabłkiem, w ramach roku Jabłkowej Warki.

Święto aktywności osób starszych rozpoczęto od mszy świętej w parafii M.B. Szkaplerznej, gdzie uczestnicy Seniorady dali wyraz swojej obecności poprzez przygotowanie kosza dekoracyjnego z jabłkami. Następnie przeszli orszakiem paradnym na warecki rynek, gdzie w Skrzynce Kontaktowej Jabłkowej Warki zostali powitani przez Burmistrza Warki – Dariusza Gizkę. Już na rynku można było zobaczyć dobry klimat pomiędzy grupami senioralnymi, które wspólnie zaśpiewały najbardziej znaną piosenkę o Warce – „Tango Warka”.

Dalej w kolorowej Paradzie, z balonami, hasłami takimi jak „Starość przyszłością narodu” czy „Fajna babka, bo je jabłka” w orszaku prowadzonym przez bryczkę konną i muzyków seniorzy przeszli na Kemping nad Pilicą. Seniorów powitał w bramie „Senior i Seniorka” – czyli kilku metrowe postacie symbolizujące najważniejszych gości i bohaterów imprezy. Następnie seniorzy mogli posłuchać dyskusji na temat współpracy samorządów gminnych i grup senioralnych. Rozmowę z: wiceburmistrzem Grójca – Karolem Biedrzyckim, wójtem Jasieńca – Markiem Pietrzakiem i Burmistrzem Warki – Dariuszem Gizką prowadziła Anna Żelazowska – Kosiorek. W trakcie rozmowy, której przysłuchiwali się zgromadzeni seniorzy poruszono m.in. tematy: dobrych praktyk we współpracy samorządu i grup senioralnych, wartości i korzyści jakie niesie wspólne działanie, pomysłów, a także perspektyw tworzenia Rad Senioralnych i współpracy z grupami senioralnymi na polu pomocy najstarszym seniorom, których dotyka samotność.

Po panelu dyskusyjnym i obiedzie przyszedł czas na naukę i rozrywkę. Seniorzy wzięli udział w międzypokoleniowych warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez Samorząd Gminy Warka w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce”. Warsztaty polegały na malowaniu toreb motywami chronionych nadpilicznych ptaków, budowaniu rzeki z klocków lego czy przyrodniczym domino. Dodatkowo porad dla osób starszych udzielała warecka Policja oraz Sanepid.

Trzeba zaznaczyć, że seniorzy z grup senioralnych nie tylko byli gośćmi ale także realizatorami imprezy. Zaangażowani byli w przygotowanie wydarzenia m.in. poprzez przygotowanie jednakowych grupowych strojów, dekorację oznaczeń grupy oraz przygotowanie występu artystycznego – w formie wiersza, piosenki, tańca czy inscenizacji, inspirowanych Jabłkową Warką. W ramach Przeglądu Twórczości Seniora wystąpili: Grupa Seniora Michałowskie Poziomki, Koło Seniora Familia z Grójca, Stowarzyszenie Klub Uśmiechniętego Seniora Pokusa, Klub Emeryta Pełnia Życia z Chynowa, Złota Reneta z Ostrołęki, Grupa Czerwone Jabłuszko z Nowej Wsi, Klub Złotego Wieku z Warki, Grupa Niepokorni z Drwalewa, Uniwersytet Trzeciego Wieku z Warki, Grupa Seniora SPA z Bończy.

Nie zabrakło na imprezie potańcówki, serdecznych rozmów przy stołach zastawionych smakołykami przygotowanymi przez seniorów.

Seniorada odbyła się w ramach projektu pt. „Aktywni Seniorzy z Grójeckiego”, którego realizatorem jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Wydarzenie wspierali wolontariusze Stowarzyszenia pod przewodnictwem Doroty Macioszek. Organizacyjne wsparcie logistyczne i sprzętowe zapewniali Partnerzy wydarzenia: Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, Zakład Usług Komunalnych w Warce, Dworek na Długiej, Komisariat Policji w Warce

W przygotowanie dekoracji zaangażowani byli seniorzy z grup: Stowarzyszenie Klub Uśmiechniętego Seniora Pokusa, Czerwone Jabłuszko z Nowej Wsi, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warce, Grupa Seniorska SPA Bończa oraz Michałowskie Poziomki.

W Senioradzie wzięli udział:

    Stowarzyszenie Seniorów „Relaks” w Belsku Dużym
    Klub Emeryta „Pełnia Życia” z Chynowa
    Grupa „Niepokorni” z Drwalewa
    Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Biesiada”
    Koło Seniorów FAMILIA z Grójca
    Stowarzyszenie Klub Uśmiechniętego Seniora „Pokusa”
    Złota Jesień – Jasieniecki Klub Seniora
    Grupa Seniora SPA – Seniorzy Preferują Aktywność Bończa
    Klub Seniora „Młodzi Duchem” z Michalczewa
    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warce
    Klub Seniora „Czerwone Jabłuszko” przy OSP Nowa Wieś
    Grupa Senioralna Michałowskie Poziomki
    Klub Seniora „Złota Reneta” Ostrołęka
    Grupa Seniora „Aktywne Piaseczno”
    Klub Złotego Wieku w Warce

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

senioriada 1msenioriada 2msenioriada 3msenioriada 4msenioriada 5msenioriada 6m

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

budzetobywatelski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

poznaj

 

program

 

konkurs

 

szczepienia1

 

pszok1