• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4
piknik pilkarski m 
 

Droga w Krobowie poszerzona

krobow mUkończono roboty przy budowie drogi w Krobowie. Wykonano 760 metrowy odcinek z betonu asfaltowego wraz z poboczami z kruszywa łamanego.

Zadanie realizowała firma ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. z Radomia. Ich umowny koszt to 411 112,75 zł brutto, z czego kwotę 115 000 zł Gmina Grójec otrzyma z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

„Dziękuję mieszkańcom za nieodpłatne przekazanie terenów wzdłuż drogi w Krobowie. Nasza współpraca pozwoliła na poszerzenie odcinka, który teraz stanowi wygodny skrót dla kierowców jadących z Grójca do Jasieńca.  Drogę budowaliśmy na przestrzeni dwóch lat. Na całą inwestycję pozyskaliśmy w sumie 259 000 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Ze środków gminy wydatkowaliśmy na ten cel kwotę 463 399,30 zł. ” – podkreśla burmistrz Jacek Stolarski.

krobow 1mkrobow 2mkrobow 3m