• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zaprzysiężenie burmistrza i radnych

burmistrz mW poniedziałek, 19 listopada odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Dariusza Gwiazdy oraz Radnych Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2023.

 W nowej radzie zasiedli:

Adam Siennicki
Jerzy Antoniewicz
Karol Biedrzycki
Janusz Dulemba
Henryk Feliksiak
Mirosław Gałka
Tomasz Justyński
Ryszard Krzyżanowski
Anna Lubowiecka
Daniel Marcinkowski
Artur Moskal
Weronika Piwarska
Eugenia Poradzka
Dariusz Prykiel
Grzegorz Stolarek
Jacek Stolarski
Artur Szlis
Małgorzata Szymańczak
Agnieszka Wachulec - Kamienik
Krzysztof Woźniak

Na Przewodniczącego Rady Miejskiej został wybrany Karol Biedrzycki

sesja msesja 1msesja 2msesja 3msesja 4msesja 5m

 

 

 

 

foto: Karolina Pawlicka