• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4
piknik pilkarski m 
 

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej sportu i turystyki oraz zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

herbBurmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku >> więcej na http://www.grojecmiasto.pl/wop/