• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Porządek Obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Grójcu w dn. 5.08.2020

herbSzanowni Mieszkańcy,

w dniu 5 sierpnia 2020, godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Grójcu.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

A Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu

B Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grójec na rok 2020

C Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020-2031

4. Zakończenie sesji