• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

„Myśl Planuj Działaj" Grójecki Program Integracji Społecznej 2014

mysl planuj dzialaj mWe wtorek 16 grudnia 2014 w sali konferencyjnej Ratusza odbył się wielki finał projektu „Myśl Planuj Działaj" Grójecki Program Integracji Społecznej współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Była to już szósta edycja przedsięwzięcia, jakie zostało zrealizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu. Główny cel tego projektu to ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej oraz eliminacja barier psychologicznych, jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
W tym roku do Grójeckiego Programu Integracji Społecznej "Myśl Planuj Działaj" przystąpiło 16 osób, w tym 1 mężczyzna.
W ramach projektu odbyły się szkolenia i kursy w zakresie indywidualne doradztwo zawodowe, aktywne formy poszukiwania pracy grupowe i indywidualne, sprzedawca magazynier z obsługą komputera i kas fiskalnych, indywidualne autoprezentacja z kosmetyczką i fryzjerem, promocja zdrowia, podstawy fryzjerstwa, warsztaty z psychologiem, kurs komputerowy podstawowy, bukieciarz florysta, manicure – tipsy, fryzjerstwa, spawanie metodą mag 130, kosmetyczka z elementami  wizażu, kurs kucharza, operator wózka widłowego – mówiła dyrektor MGOPS Agnieszka Maroszek.

mysl planuj dzialaj1 d

mysl planuj dzialaj5 d

Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Grójec pogratulował wszystkim osobom biorącym udział w projekcie. W swoim przemówieniu podkreślił również rolę Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu, który nie tylko udziela pomocy, ale także poprzez takie inicjatywy uzbraja ludzi w umiejętności.
Kolejnym punktem programu było wręczenie beneficjentom zaświadczeń, którego dokonali Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolarski i dyrektor MGOPS Agnieszka Maroszek.

mysl planuj dzialaj2 d

mysl planuj dzialaj3 d

mysl planuj dzialaj4 d

Na zakończenie spotkania pani Agnieszka Maroszek pogratulowała uczestnikom ukończenia projektu, a swoim pracownikom zaangażowania w jego realizację oraz złożyła wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.
Wartość ogólna projektu zrealizowanego w roku 2014 wynosiła 200.000,00zł, przy wkładzie własnym gminy 21.000,00zł stanowiącym 10,5%. Od roku 2008 do 2014 środki pozyskane z Unii Europejskiej wyniosły 987.582,00zł a wkład własny 115.861,00zł
Od 2008 do grudnia 2014 roku w Grójeckim Programie Integracji Społecznej "Myśl Planuj Działaj wzięło udział 92 beneficjentów, z których 86 ukończyło w tym 10 mężczyzn.

Karol Biedrzycki