• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

2 marca rusza rekrutacja dzieci do Publicznych Przedszkoli

herb1.   Od dnia 2 marca 2015 roku ruszają zapisy dzieci do Publicznych Przedszkoli w Grójcu.
2.   Zapisy  dzieci w  wieku od 3 do 5 lat na rok szkolny 2015/2016 zamieszkałych na terenie Gminy Grójec rozpoczną się od 2 marca 2015r. i potrwają do 31 marca 2015r.

3.   Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do Publicznego Przedszkola w Grójcu pobierają wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola w siedzibie przedszkola lub na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl
4.   Wniosek składamy do wybranego publicznego przedszkola.
5.   Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składają rodzice dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do danego przedszkola.
6.   Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczały do danego przedszkola, wypełniają i składają w tym przedszkolu deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej, którą można pobrać w przedszkolu i na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl
7.   W roku  szkolnym 2015/2016 obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte są wszystkie dzieci 5 letnie urodzone w 2010 r., które jednocześnie maja pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola.
8.   Pierwszeństwo w naborze do przedszkola w roku szk. 2015/2016 mają również dzieci 4 letnie urodzone w 2011 r.
9.   W roku  szk. 2015/2016 do klasy pierwszej pójdą już wszystkie 5 i 6 - latki urodzone w 2008 i 2009 r.
10.   O przyjęciu  do przedszkola nowych dzieci nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz w razie braku miejsc zasady postepowania rekrutacyjnego.
11.   Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpatrzenia przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora 
 przedszkola zostaną wywieszone w dniu 15 kwietnia 2015r.
12.   Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli na rok sz. 2015/2016 będą wywieszone w przedszkolu w dniu 30 kwietnia 2015r.
13.   Dyrektorzy  przedszkoli, wraz z listami dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkoli na nowy rok szkolny, zobowiązani są do opracowania i podania do publicznej wiadomości procedury odwoławczej od decyzji komisji rekrutacyjnej.
14.   Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl


                                                                             Dyrektorzy Publicznych Przedszkoli w Grójcu
             w porozumieniu  z Gminą  Grójec

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin>>pobierz

2. Zalącznik nr 1 do Regulaminu>>pobierz

4. Załącznik nr 1 do wniosku>>pobierz

5. Załącznik nr 2 do wniosku>>pobierz

6. Załącznik nr 3 do wniosku>>pobierz

7. Załącznik nr 4 do wniosku>>pobierz

3. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Deklaracja kontynuacji>>pobierz