• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

OSP Grójec w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

W dniu 28 lutego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu odbyło się uroczyste przekazanie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen.bryg. Wiesława Leśniakiewicza o włączeniu jednostki OSP Grójec do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Spotkanie zostało połączone z Walnym Zebraniem sprawozdawczym za rok 2014.

Uroczystość włączenia jednostki rozpoczął Zastępca Naczelnika dh Michał Maroszek, wprowadzając sztandar OSP. Następnie druhna Małgorzata Czachorowska odczytała krótką historię jednostki. Kolejnym punktem było uroczyste wręczenie decyzji. Przekazania dokonał Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Warszawy bryg. Waldemar Dejneko na ręce Prezesa OSP Grójec Sławomira Maroszka. Po części oficjalnej przystąpiono do Walnego Zebrania.

Na prowadzącego zebranie wybrano Honorowego Prezesa OSP druha Henryka Jaworskiego. Podsumowano całokształt działalności jednostki za rok 2014. Według sprawozdania Prezesa, Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu w swoich szeregach skupia 140 członków, w tym 35 młodzieżowej drużyny pożarniczej, 17 orkiestry dętej, 3 popierających, 1 honorowy oraz 70 członków czynnych.

W roku 2014 Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu wyjeżdżała 90 razy, co uplasowało jednostkę na 3 miejscu w powiecie grójeckim. Do wyjazdów ratowniczych OSP wzywana była 39 razy, co dało łącznie 966 godzin pracy. Najwięcej wyjazdów ratowniczych zaliczyli:

1.    Dh Michał Maroszek - 38 wyjazdach, 129 godzin
2.    Dh Michał Wieczorek - 34 wyjazdy, 90 godzin
3.    Dh Damian Jóźwiak - 33 wyjazdy, 113 godzin


Dzięki dofinansowaniom, jakie otrzymała jednostka od sponsorów, udało się zakupić: zestaw do ratownictwa technicznego marki Holmatro, dwa aparaty powietrzne z pełnym wyposażeniem marki AUER, zestaw łańcuchów do rozpierania i rozciągania, wyważarkę do drzwi marki Holmatro, a także instrumenty dęte dla orkiestry. Z własnych środkom została wymieniona posadzka w garażu numer 1 oraz brama wjazdowa.

Na rok 2015 Ochotnicza Straż Pożarna zaplanowała zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4. Bojowy Star 244, będący na wyposażeniu jednostki, ma już 33 lata. Kupno nowego samochodu w znacznym stopniu podniesie możliwości bojowe OSP Grójec.

Podczas Walnego Zebrania sprawozdanie z działalności orkiestry za rok 2014 przedstawił także kapelmistrz Paweł Rama.

W uroczystości brali udział: Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Warszawy bryg. Waldemar Dejneko, Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Z-ca burmistrza Gminy i Miasta Grójec Karol Biedrzycki, Komendant PSP w Grójcu st.bryg. Jacek Wichowski, Kapelan strażaków ks. Stefan Kazulak, ks. Zbigniew Suchecki - proboszcz parafii Św. Mikołaja w Grójcu, Prezes Zarządu Powiatowego OSP Władysław Piątkowski, Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP Marek Płotica, Radny Powiatu Grójeckiego Janusz Gaweł oraz Radna Gminy i Miasta Grójec Małgorzata Czacharowska.

Po zakończonym zebraniu Prezes OSP zaprosił wszystkich na poczęstunek.

osp grojec wlaczenie do Krajowego Systemu 1d

osp grojec wlaczenie do Krajowego Systemu 2d

osp grojec wlaczenie do Krajowego Systemu 5d

osp grojec wlaczenie do Krajowego Systemu 6d

osp grojec wlaczenie do Krajowego Systemu 3d

osp grojec wlaczenie do Krajowego Systemu 4d