• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Bezpiecznie na wsi - zwierzaki to nie pluszaki!"

W czwartek, 9 kwietnia odbyło się rozstrzygnięcie gminnego etapu V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi - zwierzaki to nie pluszaki!".

Konkurs miał na celu promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenach wiejskich oraz poszerzenie wiedzy na  temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich.

 Komisja w składzie:

Teresa Lewandowska - przewodnicząca - KRUS
Tomasz Wawrzyniak - KRUS
Anna Kamińska - UGiM

wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach wiekowych.

I grupa (klasy 0 - 3):

I miejsce - Julia Łubińska, kl.0, PSP Bikówek
II miejsce - Kalina Tul, kl. III, PSP Lesznowola
III miejsce - Hubert Brzeziński, kl. III, PSP Lesznowola

Wyróżnienie - Igor Brzeziński, kl. I, PSP Lesznowola

II grupa (klasy 4 - 6):

I miejsce - Maja Górska, kl. IV. PSP Bikówek

krus konkurs-zwierzaki 1d

krus konkurs-zwierzaki 2d


Gratulujemy wszystkim laureatom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!