• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Uroczystość 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 5 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

Od mszy świętej odprawionej przez biskupa Piotra Jareckiego w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego, rozpoczęły się w piątek, 10 kwietnia, obchody 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 5 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

W nabożeństwie wzięli udział: starosta powiatu grójeckiego Marek Ścisłowski, burmistrz Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolarski, zastępca burmistrza Karol Biedrzycki, dowódca 1. Ośrodka Radioelektronicznego płk Andrzej Kozera.

Msza odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym w asyście kompanii honorowej 1. Ośrodka Radioelektronicznego pod dowództwem kpt. Józefa Paradowskiego, pocztu sztandarowego 1. ORel oraz Orkiestry Wojskowej z Radomia. Dowódcą uroczystości był mjr Janusz Ostrowski.

Po zakończonej liturgii uczestnicy obchodów zgromadzili się na placu przed kościołem, gdzie został odczytany apel pamięci ku czci zmarłych i pomordowanych, a kompania honorowa 1. ORel oddała salwę honorową. Następnie zebrane delegacje oraz mieszkańcy złożyli wiązanki pod tablicami pamiątkowymi na dziedzińcu kościoła.

75 rocznica smolensk 5d

75 rocznica smolensk 2d

75 rocznica smolensk 3d

75 rocznica smolensk 1d

75 rocznica smolensk 4d

75 rocznica smolensk 6d

75 rocznica smolensk 7d

75 rocznica smolensk 8d

75 rocznica smolensk 9d

75 rocznica smolensk 10d

75 rocznica smolensk 11d

75 rocznica smolensk 12d

75 rocznica smolensk 13d

75 rocznica smolensk 14d

75 rocznica smolensk 15d

75 rocznica smolensk 16d

75 rocznica smolensk 17d

75 rocznica smolensk 18d

75 rocznica smolensk 19d