• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

X Grójeckie Biegi Papieskie

W niedzielę, 12 kwietnia na stadionie Grójeckiego Ośrodka Sportu Mazowsze odbyły się X Grójeckie Biegi Papieskie, które zgromadziły 241 biegaczy.

Organizatorem imprezy było Mazowieckie Stowarzyszenie Karate w Grójcu i Szkoła Sportów Walki MARCELI TEAM przy współudziale Starostwa Powiatowego. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolarski, który również dokonał oficjalnego otwarcia imprezy.

Po rozgrzewce przeprowadzonej przez Marcelego Bińkowskiego, koordynatora biegów, wszyscy ustawili się na starcie. Krótkie odliczanie dało znak do rozpoczęcia biegu. Każdy poruszał się w swoim tempie pokonując wyznaczony przez siebie samego dystans. Uczestnicy zrobili łącznie 2405 okrążeń o łącznym dystansie 962 km. Każdy biegacz otrzymał pamiątkowy medal, słodycze i napój.

Celem tego cyklicznego przedsięwzięcia sportowego było przede wszystkim upamiętnienie pontyfikatu papieża Jana Pawła II, jak również popularyzowanie biegania wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych jako najprostszej formy aktywności. Nie liczył się rezultat, tego dnia wszyscy byli zwycięzcami, ponieważ główną ideą biegów było zamanifestowanie pamięci o człowieku, który kochał ludzi i aktywnie przez całe życie uprawiał sport.

MSK MARCELI TEAM dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy.

x grojeckie biegi papieskie 1d

x grojeckie biegi papieskie 2d

x grojeckie biegi papieskie 3d

x grojeckie biegi papieskie 4d

x grojeckie biegi papieskie 5d

x grojeckie biegi papieskie 6d

x grojeckie biegi papieskie 8d

x grojeckie biegi papieskie 7d

x grojeckie biegi papieskie 9d

x grojeckie biegi papieskie 10d

x grojeckie biegi papieskie 11d