• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Święto Patrona Szkoły w Liceum Ogólnokształcącym

Kwiecień to dla Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu szczególny czas, bowiem co roku, około jedenastego dnia tego miesiąca w szkole odbywa się uroczysta akademia z okazji Święta Patrona Szkoły. Tak też stało się 13 kwietnia bieżącego roku.

Akademia rozpoczęła się wystąpieniem pani wicedyrektor – Małgorzaty Czacharowskiej, która przywitała przybyłych gości oraz krótko przybliżyła zgromadzonym rys historyczny związany z funkcjonowaniem liceum na przestrzeni ostatniego wieku. Na tegorocznej uroczystości w murach szkoły goszczono: starostę grójeckiego – pana Marka Ścisłowskiego, członka zarządu powiatu grójeckiego – pana Pawła Siennickiego, naczelnika Wydziału Edukacji – pana Jana Traczyka, burmistrza Gminy i Miasta Grójec – pana Jacka Stolarskiego, proboszcza Parafii Św. Mikołaja w Grójcu – Ks. Zbigniewa Sucheckiego, dyrektor ZSP Grójec – panią Dorotę Skalińską, dyrektor PSP nr 3 im. Ks. Piotra Skargi w Grójcu – panią Beatę Górecką oraz społeczność szkolną Szkoły Podstawowej nr 3 i LO im. Piotra Skargi.

Młodzież przybliżyła gościom postać księdza Piotra Skargi – wybitnego kaznodziei, jezuity, który przez całe swoje życie na pierwszym miejscu stawiał dobro bliźnich oraz nieustannie nakłaniał ludzi do troski o ojczyznę. Skarga przestrzegał, że kraj pozostawiony sam sobie upada, co zaznaczał w słynnych ,,Kazaniach sejmowych'' motywem tonącego statku. Przedstawienie zostało wykonane na wysokim poziomie. Obfitowało w ciekawe dialogi, przejmującą oprawę muzyczną i słowo poetyckie, które dopełniła piękna scenografia.

Okazało się, że aby dobrze przedstawić osobę Piotra Skargi wcale nie trzeba ''zakładać sutanny'' i poprzez stroje przenosić się do epoki renesansu. Młodzi ''aktorzy'' zdecydowali się na nadanie akademii nieco współcześniejszej formy, by połączyć przeszłość z teraźniejszością. Scenariusz apelu oparty był na spotkaniu młodzieży przygotowującej projekt na zajęcia. Temat przewodni brzmiał: ,,Czasy się zmieniają, ale ludzie nie''. Uczniowie znaleźli interesujące fragmenty kazań księdza Piotra oraz wiele utworów, które doskonale odzwierciedlały sytuację społeczno-polityczną, zarówno w czasach Skargi, jak i współcześnie. W celu uczynienia projektu bardziej zajmującym wykorzystali prezentację multimedialną. Występujący w akademii udowodnili, że wartości głoszone przez Patrona Szkoły pomimo upływu czasu wciąż są aktualne i niezwykle potrzebne.
    
Na scenie widzowie mogli zobaczyć: Milenę Kołodziejczyk, Piotra Grotka, Dominika Kryczkę, Natalię Kozłowską, Patryka Łukucia, Kubę Brzezińskiego, Gabrysię Grabowską. Jednak szczególną uwagę zwróciła uczennica klasy IIB – Żaneta Chmielewiec, której ciepły głos oraz ogromny talent wielokrotnie nagradzany na konkursach recytatorskich, mogła usłyszeć zebrana publiczność. Wyśmienite umiejętności w tej dziedzinie pokazał także Dominik Sobczyński, który z biegłością oraz przejęciem przytaczał kolejne fragmenty ,,Kazań sejmowych''. Liceum to miejsce pełne różnorodnych talentów, które na akademii mogły zostać ujawnione. Wyjątkowe zdolności, tym razem wokalne, pokazała Olga Lipińska, dziewczyna o niepowtarzalnym głosie, doskonale brzmiącym w prezentowanych utworach. Nie mniejszą muzykalność zaprezentowała także Natalia Kozłowska. Dziewczyny śpiewały głównie w duecie, któremu towarzyszył chór szkolny oraz akompaniatorzy: Cyprian Bobrowski, Bartłomiej Krawczyk oraz Maciej Rosłoniec. Apel zakończył dyrektor liceum – pan Zbigniew Krawczak, który na podsumowanie przytoczył cytat: ,, Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy.''

Akademia przygotowana została przez klasy IIAn, IIAr oraz IIB pod kierownictwem pani Grażyny Moskal i pani Agaty Sobierajewskiej oraz chór szkolny pod batutą pani Magdaleny Skassy. Występującym serdecznie gratulujemy, natomiast do wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu przedstawienia, zatem osób przygotowujących oprawę słowną, muzyczną oraz dekoracje, kierujemy podziękowania i wyrazy uznania.

 

Kinga Sierakowska, uczennica klasy IIB
LO Grójec

 

lo swieto patrona 1d

lo swieto patrona 2d

lo swieto patrona 3d

lo swieto patrona 4d