• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Publiczne Gimnazjum - Szkołą Dialogu

13 kwietnia Publiczne Gimnazjum w Grójcu odwiedziło 40 gości z Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii i Nowej Zelandii, aby spotkać się z absolwentami programu edukacyjnego Szkoła Dialogu.

Fundacja Forum Dialogu już po raz drugi zaproponowała gimnazjum organizację spotkania z zagranicznymi gośćmi. W ubiegłym roku szkołę odwiedzili edukatorzy amerykańscy z organizacji Facing History and Ourselves.

Uczestników spotkania serdecznie powitała dyrektor gimnazjum pani Teresa Winkler. Był też akcent regionalny. Uczennice ubrane w ludowe stroje częstowały gości słodyczami. Była to miła niespodzianka, która wprowadziła niemal rodzinny nastrój. Wielu gości robiło sobie pamiątkowe zdjęcia z gimnazjalistkami.

Spotkanie poprowadziły trenerki Forum, które już pracowały z naszymi uczniami: Karolina Kochanowska i Weronika Romanik. Uczestniczyła w nim również przedstawicielka Forum Dialogu Zuzanna Radzik, która podkreśliła, że projekt naszych gimnazjalistów był jednym z bardziej interesujących, dlatego wart jest popularyzacji.  Według członkini Zarządu Forum zaletą naszej szkoły jest też gościnność i otwartość.

Gimnazjum reprezentowali uczniowie - uczestnicy projektu, wicedyrektor Teresa Urszula Naduk, opiekunowie projektu: Małgorzata Andrychowicz i Wiesława Świąder oraz nauczycielka języka angielskiego Magdalena Czerwaty.

Przeprowadzone na początku spotkania zabawy i gry integracyjne pomogły przełamać barierę językową i rozluźniły atmosferę. Następnie gimnazjaliści przedstawili prezentację po angielsku pokazującą kolejne etapy realizacji programu. Gościom szczególnie podobał się film dokumentujący wycieczkę szlakiem żydowskich mieszkańców Grójca. Po jego wyświetleniu rozległy się brawa. Uczestników spotkania interesowało, w jaki sposób nasza placówka stała się Szkołą Dialogu, jaka była do tego droga. Byli również ciekawi, co zmieniło się w świadomości gimnazjalistów, co dała im praca nad projektem. Zadawali szczegółowe pytania dotyczące działań młodzieży, sposobu zbierania materiałów. Spotkanie nie było więc wyłącznie prezentacją uczniów, ale stwarzało okazję do interakcji i dialogu. Goście byli pod wrażeniem wykonanej przez gimnazjalistów pracy, ich zaangażowania i kreatywności. Wypowiedzieli wiele pozytywnych słów pod ich adresem.

Na zakończenie spotkania uczniowie rozdali przybyłym papierowe żonkile – symbol rocznicy powstania w getcie warszawskim. Wyjaśnili też, że szkoła bierze udział w projekcie „Żonkile” organizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.  

Spotkanie pozostawiło po sobie wiele wrażeń. Nadmienić tu wypada, że młodzież miała okazję spotkać się z ludźmi należącymi do innej kultury i  innego pokolenia. Wydarzenie takie z pewnością przełamuje stereotypy i wzajemne uprzedzenia, uczy tolerancji i poszanowania innych kultur. Zapewne uczniowie gimnazjum zapamiętają słowa jednego z gości: „Gdy spotykają się ludzie pochodzący z różnych środowisk i kultur, najpierw towarzyszy im ekscytacja, że są podobni. Następnym etapem dialogu jest stwierdzenie, że mimo podobieństw, różnimy się. Jesteśmy tacy sami, ale inni.” Poznawanie tych odmienności jest jednak fascynującym i wzbogacającym doświadczeniem.

Małgorzata Andrychowicz

Wiesława Świąder

 

gimnazjum szkola dialogu 1d

gimnazjum szkola dialogu 2d

gimnazjum szkola dialogu 3d

gimnazjum szkola dialogu 4d

gimnazjum szkola dialogu 5d

gimnazjum szkola dialogu 6d