• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Grójeckie Liceum podwójnym laureatem konkursu SELfie + 2015

5 maja podczas Ogólnopolskiego Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny”, które odbyło się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku, Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu otrzymało dwie pierwsze nagrody w konkursie „SELfie + 2015”.

 W pierwszej edycji tego konkursu wzięły udział instytucje realizujące projekty w ramach programu Erasmus +.

Grójeckie Liceum realizuje dwuletni projekt „SAFE INTERNET FOR ALL” (SIFA) - „Bezpieczny Internet dla wszystkich”, którego celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zagrożeń i możliwych konsekwencji związanych z nadmiernym i nieuważnym użyciem Internetu. Projekt SIFA opiera się na współpracy pomiędzy szkołami z Polski, Grecji, Austrii, Szwecji i Norwegii. Każda ze szkół partnerskich ma za zadanie wprowadzać zasady bezpiecznego korzystania z sieci, zapobiegać negatywnym skutkom oraz wcielać w życie ideę bezpiecznego Internetu. Podczas wspólnych spotkań realizowane są następujące tematy: Uzależnienia, Zdrowie, Zabezpieczenia, Etyka i Bezpieczeństwo. W projekcie promowana jest międzynarodowa współpraca, aktywna postawa obywatelska i tolerancja.

W konkursie szkoła otrzymała pierwsze miejsce w kategorii Mobility Project SELfie+ - zdjęcie „Have Your Own Face – Miej swoją własną twarz” i pierwsze miejsce w kategorii Meet Me SELfie+ - film „Safe Internet For All project meeting in Sweden”. Zapraszam do obejrzenia nagrodzonego zdjęcia i filmu, a także pozostałych nagrodzonych i wyróżnionych prac na stronie www. selfieplus. erasmusplus.org.pl.Małgorzata Czacharowska
LO Grójec