• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Droga w Grudzkowoli gotowa

Zakończyły się pracę przy budowie drogi w Grudzkowoli. Zakres planowanych robót obejmował wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, położenie dwóch warstw betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy z pospółki. Powstały odcinek liczy 1,5  km długości i 4 m szerokości.

"Nowa droga poprawi bezpieczeństwo użytkowników oraz ułatwi dojazd do posesji i pól uprawnych mieszkańcom wsi Grudzkowola" - zapewnia zastępca burmistrza Karol Biedrzycki.

Wykonawcą inwestycji była firma „Zyko - Dróg” z Radomia, a jej całkowity koszt wyniósł 273 705, 75zł. Zadanie zrealizowano w przewidzianym terminie.

Droga Grudzkowola 1d

Droga Grudzkowola 2d