• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Pożegnanie trzecioklasistów

W czwartek, 25 czerwca o godz. 17.30 odbyła się uroczystość pożegnania gimnazjalistów z Publicznego Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Grójcu. Wśród zaproszonych gości obecni byli: burmistrz Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolarski i jego zastępca Karol Biedrzycki, przewodniczący Komisji Oświaty Zbigniew Krawczak, przewodniczący Rady Rodziców Jarosław Skarzyński oraz dyrektor ZAPO Tadeusz Naduk.

Na uroczystość przybyło również wielu rodziców, którzy chcieli towarzyszyć swym pociechom podczas tej szczególnej imprezy. Po przemówieniach  dyrektor szkoły pani Teresy Winkler, zaproszonych gości i reprezentantki uczniów - Zuzanny Lewandowskiej, przyszła pora na uhonorowanie najpilniejszych trzecioklasistów. Nagrodę burmistrza dla najlepszej uczennicy zdobyła Aleksandra Feliksiak z klasy IIIi za średnią ocen 6.00. Nagroda dyrektora szkoły (za najlepiej napisany egzamin – 190/201 pkt.) przypadła Patrykowi Kwiecińskiemu.

Uczniowie, którzy wypracowali średnią ocen co najmniej 5.50 oraz uzyskali ocenę wzorową z zachowania, otrzymali dyplomy wzorowego ucznia, a ich rodzice listy gratulacyjne. W gronie wyróżnionych znaleźli się:

Ewa Kopyt kl. 3a - 5.61,
Małgorzata Maliszewska kl. 3a - 5.61,
Katarzyna Rączkowska kl. 3f - 5.72,  
Natalia Bruczyńska kl. 3f - 5.67,
Patrycja Pietrusińska kl. 3f - 5.67,
Zuzanna Lewandowska kl. 3f - 5.61,
Adrianna Małecka kl. 3f - 5.61 ,
Natalia Kurman kl. 3f - 5.56
Zuzanna Jędrzejewska kl. 3f - 5.50
Piotr Rączkowski kl. 3f - 5.50
Aneta Gołębiowska kl. 3g – 5.50
Patryk Kwieciński kl. 3h - 5.61
Aleksandra Feliksiak kl. 3i - 6.00
Karolina Potocka kl. 3i - 5.61
Klaudia Adamus kl. 3i - 5.50

Trzecioklasiści, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 5.00 oraz wzorową notę z zachowania, otrzymali nagrody książkowe z rąk wychowawczyń.  

Poza nagrodami za naukę absolwenci zostali wyróżnieni w wielu innych kategoriach m.in. za osiągnięcia sportowe, artystyczne, za pracę w wolontariacie szkolnym, w poczcie sztandarowym, samorządzie uczniowskim, za 100% frekwencję, za  czytelnictwo. Wychowawcy nagrodzili także rodziców wyróżniających się w pracy na rzecz szkoły. Ich współpraca i pomoc w sprawach organizacyjnych była bardzo cenna dla funkcjonowania placówki.

Kiedy już stół z nagrodami opustoszał, przyszła pora na krótki program taneczny w wykonaniu trzecioklasistów. Absolwenci zaprezentowali dwa tańce: begin i porywające tango. Natomiast chór, złożony z uczennic klas pierwszych, pożegnał starszych kolegów piosenką. Gwoździem programu była niespodzianka: nauczyciele przygotowali dla gimnazjalistów dwa utwory wokalne, które oczarowały i wzruszyły całą widownię. 

Spotkania w salach lekcyjnych, rozdanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń z wynikiem egzaminu gimnazjalnego zakończyło III etap edukacji młodych ludzi. Zacznie się dla nich nowy rozdział, ale jak zapewniają, nigdy nie zapomną o gimnazjum. Życzymy im powodzenia w szkołach ponadgimnazjalnych i dobrego wakacyjnego wypoczynku.

Urszula Naduk/Anna Kamińska (ed.)

 gimnazjum pozeganie trzecioklasisci 1d

gimnazjum pozeganie trzecioklasisci 2d

gimnazjum pozeganie trzecioklasisci 3d

gimnazjum pozeganie trzecioklasisci 4d