• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Obchody święta 1.Orel

W miniony weekend 1. Ośrodek Radioelektroniczny im. ppłk. Jana Kowalewskiego przeżywał swoje wyjątkowe święto - 58. rocznicę powstania jednostki.

Obchody jubileuszu zainaugurowano w dniu 2 lipca br., kiedy to dla wyróżniających się żołnierzy ośrodka oraz dla współpracujących z jednostką stowarzyszeń i związków kombatanckich zorganizowano podróż historyczno – wojskową „Szlakiem warszawskich rezydencji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej”. Podczas wycieczki zwiedzono Pałac Prezydencki przy Krakowskim Przedmieściu oraz Belweder.

Jak co roku święto grójeckiej jednostki stało się także okazją do uczczenia pamięci byłych żołnierzy ośrodka, w tym również jego nieżyjących dowódców i matki chrzestnej sztandaru jednostki. Stąd też, żołnierze i przedstawiciele współpracujących z ośrodkiem stowarzyszeń kombatanckich, odwiedzili groby na cmentarzu w Grójcu oraz na warszawskich Powązkach, na których w imieniu dowódcy 1.ORel. złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Główne obchody, zaplanowane w upalny piątek 3 lipca, zainaugurowano kameralnymi uroczystościami pod obeliskiem upamiętniającym patrona 1.Ośrodka Radioelektronicznego – ppłk. Jana Kowalewskiego. Jednak kulminacyjnym punktem wojskowego święta był apel, który w asyście Kompanii Honorowej i sztandaru 1.ORel. oraz pododdziałów jednostki poprowadził dowódca uroczystości ppłk Sławomir Bukowski. Ceremonię rozpoczęto meldunkiem złożonym dowódcy płk Andrzejowi Kozerze.

Szczególną odświętność żołnierskiego spotkania podkreślali niezwykle liczni na defiladowym placu dostojni goście i sympatycy ośrodka. O randze święta świadczyły również awanse żołnierzy na kolejny stopień wojskowy, a także wyróżnienia i podziękowania z rąk zaproszonego na tę uroczystość Zastępcy Szefa Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej J – 2 Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk. Stefana Walowskiego.

Ponadto żołnierze jednostki za wybitne osiągnięcia w służbie wojskowej zostali uhonorowani tytułem honorowym „Zasłużony żołnierz Rzeczpospolitej Polskiej” oraz medalami resortowymi „Za zasługi dla obronności kraju”. Kilkunastu żołnierzy i pracowników otrzymało listy gratulacyjne od dowódcy ośrodka, który dodatkowo – niezwykle liczną ich grupę – wyróżnił nagrodami uznaniowymi i urlopami nagrodowymi.

W drugiej części uroczystości płk Andrzej Kozera w uznaniu wieloletniej i owocnej współpracy 1.ORel. z władzami administracyjnymi i samorządowymi oraz z instytucjami miejskimi i powiatowymi wyróżnił ich szefów i przedstawicieli pamiątkowymi upominkami i podziękowaniami.

Zakończeniem uroczystego apelu była barwna defilada pododdziałów żołnierskich oraz pokaz dynamiczny w wykonaniu żołnierzy pod dowództwem kpt. Józefa Paradowskiego, demonstrujący skuteczną interwencję żołnierzy w sytuacjach kryzysowych tj. podczas napadu na konwój i patrol ubezpieczony.

Obchody tegorocznego święta stały się również okazją do uroczystego otwarcia i poświęcenia Sali Tradycji 1.ORel., oddanej do użytku po modernizacji. Aktu poświęcenia dokonali ks. płk Aleksy Andrejuk i ks. Prałat Stefan Kazulak.

Zwieńczeniem jublieuszu było Spotkanie Żołnierskich Pokoleń, okraszone koncertem w wykonaniu 40 – osobowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Moderato z wareckiego Dworku na Długiej pod batutą Arkadiusza Gębskiego.

mjr Jarosław Guzin

1.Orel 58rocznica 1d

1.Orel 58rocznica 2d

1.Orel 58rocznica 3d

1.Orel 58rocznica 4d

1.Orel 58rocznica 5d

1.Orel 58rocznica 6d

1.Orel 58rocznica 7d

1.Orel 58rocznica 9d

1.Orel 58rocznica 8d