• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Grójec w spocie dot. bezpieczeństwa na drogach

Od kilu tygodni można zobaczyć w mediach spot nagrywany w kwietniu na ulicach naszego miasta, a będący cześcią kampaniii „Bezpiecznie na drogach”, realizowanej na rzecz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

30-sekundowy filmik ma na celu przekonać odbiorców, jakie zagrożenie niesie za sobą nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Opiera się on na wykorzystaniu postaci barana jako alegorii nieodpowiedzialnego zachowania na drodze, w szczególności przekraczania dopuszczalnych limitów prędkości. Hasło kampanii „ZWOLNIJ! Nie bądź baranem… na drodze” sugeruje odbiorcy, że może on jednak uniknąć wejścia w rolę barana dzięki przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.

"Polacy coraz częściej postrzegają łamanie przepisów ruchu drogowego jako działanie nieodpowiedzialne i godne potępienia. W tym kontekście właściwe jest wykorzystanie określenia słowa „baran” wobec kierowcy, który popełnia poważne wykroczenia, zagrażające bezpieczeństwu uczestników ruchu. Określenie to ma bowiem zdecydowanie negatywne konotacje i kojarzy się z zachowaniem irracjonalnym, nieodpowiedzialnym, a także szkodliwym społecznie" – mówi dr Andrzej Markowski ze Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce.

Kampania „Bezpiecznie na drogach” będzie obecna w różnych mediach do końca września 2015 roku.  W jej skład wchodzą spoty telewizyjne i radiowe oraz materiały w prasie, internecie i na nośnikach wielkoformatowych. Oprócz kampanii w mediach, w ramach działań informacyjno–promocyjnych realizowane są dodatkowo inicjatywy takie jak: pikniki informacyjne, konferencje eksperckie oraz profile prowadzone w mediach społecznościowych.

Spoty telewizyjne kampanii dostępne są pod poniższymi linkami:

spot 1

spot 2