• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Grójczanie na Dniu Aktywności Seniora

W  niedzielę, 19 lipca odbył się w Warce „Dzień Aktywności Seniora Powiatu Grójeckiego”. Impreza zgromadziła ponad 300 seniorów.

Celem było spotkanie w jednym miejscu i czasie osób działających w grupach seniorskich z całego powiatu oraz inspirowanie i pobudzanie ich do aktywności. W wydarzeniu wzięli również udział seniorzy z Grójca.

Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy wsparciu wielu partnerów, w tym Gminy i Miasta Grójec oraz wolontariuszy i grup seniorskich.

„Dzień Aktywności Seniora Powiatu Grójeckiego” rozpoczął się paradą seniorów ulicami Warki. Przyodziani w zdobione kolorowo kapelusze, stroje ludowe maszerowali w orszaku za ludowym wozem konnym przy dźwiękach raźnej muzyki. Na rynku zostali powitani przez wiceburmistrz Warki panią Teresę Knyzio. Obecni byli również przedstawiciele współorganizatorów – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Warce – Marian Górski i Dyrektor Gminnej Instytucji Kultury „Dworku na Długiej” – Andrzej Zaręba. Po odsłuchaniu wareckiego hejnału z wieży strażackiej orszak pomaszerował dalej na miejsce imprezy tj. Kemping Sielanka nad Pilicą.

Więcej o imprezie na stronie: stowarzyszeniewarka.pl

Dzien Aktywnosci Seniora 1d

Dzien Aktywnosci Seniora 2d

Dzien Aktywnosci Seniora 3d

Dzien Aktywnosci Seniora 4d