• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Jabłka grójeckie prowadzą w konkursie "Produkt i Miejsce Roku"

Jabłka z naszego regionu znajdują się na czele rankingu produktów tradycyjnych i regionalnych ocenianych w II edycji konkursu "Produkt i Miejsce Roku", organizowanej na zlecenie Agencji Rozwoju Rolnictwa.

Konkurs jest częścią kampanii "Trzy Znaki Smaku" mającej na celu promowanie wysokiej jakości produktów regionalnych i tradycyjnych, które posiadają oznaczenia unijne ChNP, ChOG oraz GTS. 

Jabłka grójeckie zostały wpisane do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych w 2011 r. Ochroną zostało objętych 27 odmian jabłek w klasie extra i klasie I spełniających minimalne wymagania dotyczące wybarwienia, wielkości, jędrności miąższu, a także uprawianych na ściśle określonym obszarze geograficznym z zachowaniem metodyki Integrowanej Produkcji (IP) lub specyfikacji GLOBALGAP (system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006.

Aby zagłosować w konkursie "Produkt i Miejsce Roku" na jabłka z naszego regionu należy wejść na stronę: www.pimr.trzyznakismaku.pl.

Jako część kampanii "Trzy Znaki Smaku" na rynku oraz przed Urzędem Gminy i Miasta w Grójcu od kilku tygodni stoją również tablice, których zadaniem jest przybliżenie mieszkańcom, a przede wszystkim turystom podstawowych informacji nt. jabłek grójeckich. Tablice wpisują się w tzw. Szlak Produktu Regionalnego. Kampania jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

jablka tablica d