• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

XVI edycja konkursu "Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego"

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 16 organizuje konkurs "Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego", pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Konkurs ma na celu uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 28 sierpnia br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Szczegółowe informacje: www.nagroda.mazovia.pl/2015/index.html