• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Flaga Olimpiad Specjalnych w hali SPARTAKUS

olimpiady mW sobotę, 22 października 2016 roku w hali SPARTAKUS Grójeckiego Ośrodka Sportu MAZOWSZE odbył się XVII Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych z udziałem 10 drużyn z klubów całego województwa mazowieckiego. Honorowy patronat nad turniejem objęli Starosta Powiatu Grójeckiego Pan Marek Ścisłowski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Jacek Stolarski.

Organizatorami turnieju, po raz piąty w Grójcu, byli: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Mazowieckie oraz Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu i działający w szkole Klub Olimpiad Specjalnych SOKÓŁ.

Początek turnieju to uroczysta Ceremonia Otwarcia z defiladą drużyn, wciągnięciem flagi i hymnem Olimpiad Specjalnych oraz przysięgą zawodników. Uczestników turnieju powitała pani Edyta Pietrzak Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, a uroczystego otwarcia turnieju dokonała pani Edyta Adamus Członek Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Mazowieckie. W imieniu pana Burmistrza głos zabrał pan Jerzy Bińkiewicz Dyrektor Grójeckiego Ośrodka Sportu MAZOWSZE. Po ceremonii otwarcia drużyny rozegrały „mecze obserwowane”, po których zostały przydzielone do odpowiednich grup sprawnościowych: Czerwonej, Niebieskiej, Zielonej i Żółtej. W grupach sprawnościowych Kluby Olimpiad Specjalnych rywalizowały o medale.

Turniej stał na wysokim poziomie sportowym i emocjonalnym, który zapewniły uczestniczące Kluby Olimpiad z Łosic, Nowego Miszewa, Płocka, Płońska, Pułtuska, Radomia, Warszawy i Grójca.

Turniej zakończyła ceremonia wręczenia medali zawodnikom z poszczególnych klubów wg zajętych miejsc w grupach, zaczynając za każdym razem od drużyny, która zajęła ostatnie miejsce w grupie. Wręczenia medali dokonali pani Edyta Adamus, pani Edyta Pietrzak i pan Jerzy Bińkiewicz. Drużyny z Klubu SOKÓŁ zdobyły brązowy medal w grupie Zielonej i srebrny medal w grupie Żółtej.

Turniej dofinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

W imieniu zawodników i organizatorów dziękujemy: Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec panu Jackowi Stolarskiemu i Dyrektorowi Grójeckiego Ośrodka Sportu MAZOWSZE panu Jerzemu Bińkiewiczowi za nieodpłatne użyczenie hali SPARTAKUS, Piekarni KAZANA za przekazanie słodkich wypieków dla uczestników turnieju, wolontariuszom z III Drużyny Wędrowniczej Hufca Grójec za pomoc podczas zawodów.

Mirosław Nowicki
wicedyrektor ZSS w Grójcu

olimpiady 1molimpiady 2molimpiady 3molimpiady 4molimpiady 5m