• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Dofinansowanie na budowę ulicy Zbyszewskiej

herbGmina Grójec otrzymała 50% dofinansowania na budowę ulicy Zbyszewskiej na odcinku od ul. Łąkowej do końca ul. Zbyszewskiej w Grójcu

Gmina Grójec podpisała umowę na dofinansowanie zadania „Budowa ul. Zbyszewskiej  na odcinku od ul. Łąkowej do końca ul. Zbyszewskiej w Grójcu – etap 2”  w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Łączna wartość pomocy finansowej z budżetu państwa wyniosła  371 189,00  zł., czyli 50 % dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych.


Gmina wybudowała  ciąg komunikacyjny na odcinku od km 0+440,12 do km 0+826,86. Projekt obejmował budowę jezdni, 2 skrzyżowań, ścieżki rowerowej oraz prawostronnego i lewostronnego chodnika, a także poziomego i pionowego oznakowania. Zadanie było zrealizowane od kwietnia do sierpnia 2016r.