• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Czad i ogień. Obudź czujność!

czad mOkres jesienno - zimowy i związany z nim znaczny spadek temperatur wymusza konieczność dogrzewania naszych mieszkań i domów. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z faktu, iż nieodpowiedzialne korzystanie z urządzeń ogrzewczych może nieść ze sobą zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników lokali mieszkalnych.

Każdego roku na terenie kraju śmiertelnemu zatruciu tlenkiem węgla ulega kilkadziesiąt osób, zaś kilkaset ginie w pożarach.

25 października 2016 roku konferencją prasową w siedzibie ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji zainaugurowano ogólnopolską kampanię społeczną pod nazwą "Czad i Ogień. Obudź czujność". Z prowadzonych badań ankietowych wynika niestety, że świadomość społeczna na temat zagrożenia pożarem i tlenkiem węgla wciąż jest niska. 41% Polaków twierdzi, że jest w stanie rozpoznać czad, podczas gdy ten gaz jest niewyczuwalny żadnym ze zmysłów człowieka.

W ostatnim czasie na terenie powiatu grójeckiego odnotowano już 10 pożarów, których przyczyny związane były z ogrzewaniem. Straty w tych pożarach wyniosły ponad 240 tys. zł. Na szczęście obyło się bez ofiar w ludziach.

Wielu takich zdarzeń można by uniknąć przestrzegając elementarnych zasad bezpieczeństwa pożarowego a w szczególności:

1.    Sprawdzać drożność przewodów wentylacyjnych i kominowych.
2.    Systematycznie usuwać nagromadzone sadze z przewodów kominowych.
3.    Kontrolować stan kominów zwracając szczególną uwagę na pęknięcia i nieszczelności także na odcinkach przebiegających przez poddasza i strychy.
4.    Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, gdyż może to prowadzić do śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody.
5.    Nie składować opału w bezpośredniej bliskości pieców CO.
6.    Nie dogrzewać pomieszczeń przy pomocy kuchni gazowej - takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu.
7.    Wykorzystując do ogrzania pomieszczeń urządzenia elektryczne, ustawiać je na podłożu niepalnym, z dala od zasłon, firanek czy innych materiałów rozprzestrzeniających ogień,
8.    Do ogrzewania stosować tylko urządzenia sprawne, posiadające odpowiednie osłony i zabezpieczenia,
9.    Nie pozostawiać elektrycznych urządzeń grzewczych bez dozoru, a opuszczając mieszkanie wyłączać je z sieci.

Grójeccy strażacy zalecają wyposażenie mieszkań, poddaszy, kotłowni a także łazienek z zainstalowanymi gazowymi podgrzewaczami wody w czujki dymu i tlenku węgla. Urządzenia te, zasilanie bateryjnie w porę ostrzegą domowników głośnym sygnałem akustycznym w przypadku zaistnienia zadymienia czy przekroczenia dopuszczalnego stężenia czadu w pomieszczeniu. Koszt zakupu czujki wynosi kilkadziesiąt złotych, lecz inwestycja ta może ocalić życie i zdrowie całych rodzin.

                                                                               Komenda Powiatowa
                                                        Państwowej Straży Pożarnej
                                                           w Grójcu
                   

czad 1mczad 2m