plakat obchodow gora m

Zasady płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Związek Międzygminny pod nazwą Natura informuje, iż od 2017 roku  zmianie ulega system poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • Nadaje się osobom prawnym oraz osobom fizycznym INDYWIDUALNE KONTA OPŁAT
  • Wprowadza się KSIĄŻECZKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  • Rezygnuje się z poboru opłat w drodze INKASA

1.   Książeczka opłat będzie do odbioru od 25 lutego do 15 marca :
•    u sołtysów w Gminach: Błędów, Belsk Duży, Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Promna.
•    W gminie Warka książeczki opłat będą do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Warce.
•    W gminie Grójec książeczki opłat będą do odbioru w Biurze Związku Międzygminnego pod nazwą Natura w Grójcu, ul. Mszczonowska 23
      Po 15 marca książeczki opłat będą dostępne jedynie w Biurze Związku Natura w Grójcu.

2.    Opłata za odpady komunalne wnoszona jest kwartalnie na konto bankowe indywidualne dla każdej nieruchomości. Informacje o indywidualnym numerze konta można uzyskać w Biurze Związku Natura.
W przypadku płatności na dotychczasowe numery konta płatności te zostaną przeksięgowane.

3.    Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat miesięcznie z góry,  ale terminy nie mogą przekroczyć dat:
•    15 marca za I kwartał ( styczeń, luty, marzec)
•    15 maja za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)
•    15 września za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)
•    15 listopada za IV kwartał (październik, listopad, grudzień)

4.    Wysokość opłat musi być zgodna z deklaracją, która złożona została do Związku Natura.  W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych właściciel nieruchomości ma 14 dni na złożenie korekty deklaracji.  

5.    Wysokość opłaty wynika z iloczynu : liczba osób , które zamieszkują daną nieruchomość oraz stawki wynikającej ze sposobu oddawania odpadów  ( czy odpady segregowane czy odpady niesegregowane).
Opłata za jedną osobę, deklarującą  segregację wynosi 10 zł za 1 m-c, przy braku segregacji- 15 zł za 1 m-c.  


                 W przypadku pytań, uwag czy reklamacji prosimy o kontakt z Biurem :

                       Biuro Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA
•    Ul. Mszczonowska 23, 05-600 Grójec ,   czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
•    Tel. 48/332-94-65,  Fax 48/332-06-68    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,     www.natura.grojec.org.pl

 ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 2017 ROKU

1.    Od 1 stycznia 2017 roku zmienia się system selektywnej zbiórki odpadów organizowany przez Związek Natura

2.    System będzie polegał na zbiórce frakcji:
•    Odpady segregowane ( papier, tworzywa, metal, wielomateriałowe) – worki żółte
•    Odpady szklane ( szkło białe i kolorowe) – worki zielone
•    Odpady zielone ( trawa, liście, gałęzie) – worki brązowe
•    Odpady zmieszane ( tzw. resztkowe) – pojemniki czarne

 12345

                                                                                             

3.    Częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej:
•    Odpady segregowane – jeden raz w miesiącu
•    Odpady szklane – jeden raz na kwartał
•    Odpady zielone -  co 2 tygodnie w terminie od 1 kwietnia do 30.10. danego roku
•    Odpady zmieszane -  co 2 tygodnie

                         ZASADY DOSTARCZANIA ODPADÓW DO PSZOK

1.    Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK- to miejsce, gdzie każdy mieszkaniec, który wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Związku Natura może dostarczyć posegregowane odpady .

2.    Na koniec 2016 roku dostępne są 3 lokalizacje PSZOK-ów zarządzanych przez Związek Natura:

           BŁĘDÓW                                                                                                                     
przy targowisku gminnym                                                                                   
-   wtorek     9.00-17.00                                                                  
-   czwartek  9.00- 17.00                                                                
-   sobota     8.00-12.00     

CHYNÓW

ul. Główna 92

- poniedziałek 8.00 -15.00
- czwartek      10.00–17.00
- sobota         10.00– 16.00

GRÓJEC

Kobylin 1 D ( przy oczyszczalni )

- poniedziałek  9.00 -17.00
- środa            10.00- 18.00
- sobota           9.00 – 13.00

3.    Odpady, które można dostarczyć do PSZOK:
- opakowania z papieru i tektury                            - odpady poremontowe (gruz)                               -  baterie , akumulatory   
- opakowania z tworzyw sztucznych                      - zużyte opony ( poza ciągnikowe, ciężarowe)    -  świetlówki, żarówki
- opakowania z metalu i aluminium                       - odpady wielkogabarytowe                                   -  przeterminowane leki
- opakowania ze szkła ( białe i kolorowe)              - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny          -  zużyte oleje i tłuszcze
- zmieszane odpady opakowaniowe                       - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny          -  rozpuszczalniki, farby,
- opakowania po substancjach niebezpiecznych  - odpady tekstylne                                                   -  zmieszane odpady z budowy
- opakowania po środkach ochrony roślin             - odpady biodegradowalne                                       remontów i demontażu
- opakowania ciśnieniowe ( np. po lakierach)         (trawa, liście, drobne gałęzie)             
                                                                                         
Do PSZOK mogą być dostarczane jedynie odpady powstałe w gospodarstwie domowym, nie związane z przemysłową działalnością człowieka.    

     

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

pit m

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom