plakat obchodow gora m

XV Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS do wzięcia udziału w "XV Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"; kategoria: gospodarstwa indywidualne.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Zgłoszenia do etapu regionalnego konkursu, obejmującego dawne województwo radomskie, będą przyjmowane do 31 marca. W maju odbędą się wizytacje gospodarstw i rozstrzygnięcie tego etapu. Laureat etapu regionalnego przechodzi do etapu wojewódzkiego, który zostanie rozegrany w czerwcu. Wyłoniony zwycięzca weźmie udział w ostatnim etapie - krajowym, a jego wynik poznamy w lipcu.

Więcej informacji nt. konkursu można znaleźć na stronie: krus.gov.pl.

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom