plakat obchodow gora m

Informacja w sprawie linii 400kV

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że członkowie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego zwrócili się do Prezesa Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE – Pana Eryka Kłossowskiego oraz Prezesa PSE Inwestycje S.A. – Pana Andrzeja Kaczmarka z pisemną prośbą, by spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE jako Inwestor złożyła wniosek o wykreślenie z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew z dnia 3 sierpnia 2016 roku.

Wyrys załączony do wskazanego Planu stał się – wobec aktualnych działań i informacji przekazanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE nieaktualny, zatem nie powinien być elementem oficjalnej dokumentacji zagospodarowania przestrzennego.
 
Ponadto członkowie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego podkreślili, jak ważna jest  deklaracja, że Porozumienie Gmin z woj. mazowieckiego będzie na bieżąco informowane w zakresie optymalnego przebiegu linii, a celem Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE jest zagwarantowanie partnerom społecznym najwyższej jakości realizacji całego procesu inwestycji – zarówno na etapie dialogu z władzami samorządowymi i właścicielami nieruchomości, jak i podczas samej budowy. Dotyczy to także ograniczenia ryzyka i szkodliwości linii 400kV dla mieszkańców, jak również włączenia społeczności lokalnej w dialog dotyczący budowy planowanej inwestycji.

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom