plakat obchodow gora m

Informacja w sprawie linii 400kV

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że członkowie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego zwrócili się do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskami o wykreślenie z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew z dnia 3 sierpnia 2016 roku.

Ponadto członkowie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego zaapelowali do Marszałka o spotkanie i powołanie Grupy Konsultacyjnej z udziałem przedstawicieli Samorządów, która w przyszłości będzie mogła wypracować propozycję innego korytarza linii 400kV.

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom