plakat obchodow gora m

Zaproszenie

logows1W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Grójec, będącego podstawą opracowania w kolejnym etapie Gminnego Programu Rewitalizacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego POMOC TECHNICZNA 2014 – 2020 informuję, że w dniu 6 kwietnia 2017r. zorganizowane zostaną następujące działania:

 

1. spacer studyjnym na obszarze rewitalizacji w Grójcu. Spotkanie rozpocznie się przed głównym wejściem do Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

  • do udziału w spacerze zapraszamy pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy,
  • celem spaceru studyjnego jest zebranie uwag, propozycji dotyczących potrzeb oraz możliwych kierunków działań rewitalizacyjnych,

2.spacer studyjny na obszarze rewitalizacji. Spotkanie rozpocznie się przed głównym wejściem do Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

  • do udziału w spacerze zapraszamy przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych,
  • celem spaceru studyjnego jest zebranie uwag, propozycji dotyczących potrzeb oraz możliwych kierunków działań rewitalizacyjnych,

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie tej informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym procesem rewitalizacji w Grójcu.

 

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom