plakat obchodow gora m

Zaproszenie na warsztaty „Projekty rewitalizacyjne”

WI.271.16.2017.JK-4

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zaprasza na warsztaty pn. „Projekty rewitalizacyjne” w dniu 8 maja w godz. 9-16, w Sali Konferencyjnej nr 34.

W warsztatach wezmą udział członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji oraz interesariusze – czyli Radni, zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych i grup nieformalnych.

W procesie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, oprócz zbadania wewnętrznych zróżnicowań poziomu życia i negatywnych zjawisk w Mieście i Gminie, ważnym elementem jest poznanie potrzeb w zakresie rewitalizacji. Potrzeby te dotyczą nie tylko sfery społecznej (rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja i in.), ale także sfery przestrzennej i gospodarczej.

W związku z tym, na warsztatach pn. „Projekty rewitalizacyjne” będziemy wspólnie wypracowywać i omawiać pomysły na projekty rewitalizacyjne – czyli takie, które będą przyczyniać się do osiągania celów rewitalizacji i będą realizowane zasadniczo na obszarze rewitalizacji w Grójcu. Wypracowane propozycje projektów będą wykorzystane do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Jego konsultacje planowane są na drugą połowę maja br.

Zapraszamy do zgłaszania się na warsztaty do 05.05.2017r.

Więcej informacji: www.rewitalizacja.grojec.eu

Zapraszamy!

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom