plakat obchodow gora m

Przebudowa drogi w Krobowie

k mTrwają prace przy przebudowie drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w Krobowie. W wyniku robót zostanie wykonany odcinek drogi o długości 723 m i szerokości 4,5 m pokryty dwoma warstwami betonu asfaltowego wraz z poboczami z kruszywa łamanego. 

Na przebudowywanym odcinku wykonano już podbudowę z kruszywa łamanego i rozpoczęto kładzenie betonu asfaltowego.

Wykonawcą inwestycji jest firma "ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o. z Radomia. Umowny koszt inwestycji wynosi 289 817, 34 zł. Z czego kwotę 125 000 zł na realizację powyższego zadania przekaże Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Stosowną umowę podpisano w dniu 23 czerwca br.

k 2dk 1dk 3d

 

 

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom