• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

MGBP w Grójcu poszukuje pracownika na asystenta rodziny.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu poszukuje pracownika na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY (w ramach umowy zlecenia)

Wymagane wykształcenie:

  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
  2. 2.wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub z rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną .

Dokumenty należy składać w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grójec Al. Niepodległości 6A w godzinach od 730 do 1530