• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

"Zbieramy Krew dla Polski” 2017

zbiorka mGrupa Muszkieterów i Polski Czerwony Krzyż we współpracy z Bricomarché w Grójcu przeprowadzili 9 września 2017r. kolejną, X już edycję akcji i kampanii pod hasłem ,"Zbieramy Krew dla Polski” pod supermarketem Bricomarché. Dzięki wspólnym działaniom: Kierownictwa Bricomarche w Grójcu, klubu HDK-PCK ''Puls'' w Grójcu oraz wolontariuszom załoga ambulansu RCKiK z Radomia zabrała 12,150 litrów krwi od 27 honorowych dawców krwi.

Poborowi krwi towarzyszyły dodatkowe atrakcje dla dawców krwi i ich rodzin. Najmłodsi mogli nie tylko otrzymać drobne upominki, jak słodycze czy balony, ale mogli liczyć także na pomalowanie buziek, zabawę bańkami, wspólne odśpiewanie piosenek z harcerzami czy wziąć udział w przygotowanych grach i zabawach. Wszyscy chętni mogli także zapoznać się z procedurą udzielania pierwszej pomocy czy obejrzeć wóz strażacki od środka. Dla wszystkich przybyłych klub motocyklowy ''Cobra'' przygotował poczęstunek w formie grochówki.

''Za pomoc w organizacji wydarzenia dziękuję wolontariuszkom Magdalenie Sobkowiak, Agnieszce Marlikowskiej, które zorganizowały animację dla dzieci, dziękuję także harcerzom ze szczepu Ariela Bienkiewicza i wolontariuszom: Przemysławowi Sobkowiak, Mateuszowi Marlikowskiemu, Dominikowi Leśniak, Natalii Muzyce, Natalii Kołdra, Natalii Matusiewicz, Tomkowi Żebrowskiemu, Wiktorii Wójcik i Idze Żebrowskiej. Dziękuję Komendzie Powiatowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu oraz przybyłym Strażakom. Dziękuję firmie ''Jedność'' oraz prezes ''BMB Sp.z o.o - Mik-Maki&Fini-Mini'' Beacie Bienkiewicz za słodycze dla najmłodszych. Podziękowania należą się także Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec oraz Staroście Powiatowemu w Grójcu za objęcie patronatem naszego wydarzenia. Dziękuję Członkom Klubu HDK "PULS" w Grójcu: Agacie Wudarczyk, Dominikowi Zającowi, Robertowi Samborskiemu, Piotrowi Marlikowskiemu za współorganizację akcji. Dziękuję wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wsparli X edycję ''Zbieramy Krew dla Polski'' - Prezes HDK-PCK ''Puls'' Grójec.

HDK-PCK ''Puls'' Grójec