• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

nacoida

„Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy” – Jubileusz 105- lecia LO Grójec

lo 2m13 października 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 105 – lecia Szkoły i Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Gościem honorowym była Aurelia Michałowska - Mazowiecka Kurator Oświaty.

Święto rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Kościele św. Mikołaja w Grójcu celebrowaną przez Księdza Prałata Stanisława Laskowskiego, Księdza Dziekana Stefana Kazulaka, Księdza Proboszcza Zbigniewa Sucheckiego, Księdza Prałata Pawła Wojtasa i Księdza Kamila Falkowskiego.

Po wspólnym przemarszu ulicami Grójca wszyscy udali się do budynku szkoły. W przygotowanej uroczystości udział brali: Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Dyrektor Delegatury MKO Krzysztof Szewczyk, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Starosta Grójecki Marek Ścisłowski, Wicestarosta Dariusz Piątkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Władysław Kumorek, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolarski, Wiceburmistrz Tadeusz Krzyżanowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Siennicki, Radni Rady Powiatu Grójeckiego i Rady Miejskiej, Wójt gminy Belsk Duży Władysław Piątkowski, dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych z Grójca i powiatu grójeckiego, dyrektorzy jednostek samorządowych, naczelnicy wydziałów z Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego, przedstawiciele służb mundurowych, byli i emerytowani nauczyciele oraz byli przewodniczący Rady Rodziców i Komitetu Rodzicielskiego Szkoły, absolwenci, rodzice i uczniowie naszej Szkoły.

Część oficjalna rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów i odśpiewaniem hymnu państwowego. Dyrektor Zbigniew Krawczak, cytując fragment książki prof. Z. Szeląga, krótko przypomniał uwarunkowania powstania Szkoły. Następnie rozpoczęły się okolicznościowe wystąpienia przybyłych gości. Jako pierwsza głos zabrała Aurelia Michałowska, która wręczyła Dyrektorowi Krawczakowi Medal Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Kolejno występowali członkowie honorowi obchodów jubileuszu: Krzysztof Szewczyk – Dyrektor Delegatury w Radomiu MKO w Warszawie, Marek Ścisłowski – Starosta Grójecki, Jacek Stolarski – Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, Ks. Zbigniew Suchecki – Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Grójcu, Bohdan Czacharowski – Przedstawiciel Grona Pedagogicznego, Adam Jędrzejczyk – Przewodniczący Rady Rodziców, kierując wiele ciepłych słów do całej społeczności szkolnej. Członkiem honorowym reprezentującym Absolwentów był nieobecny Marek Suski, w imieniu którego  głos zabrała Teresa Bednarska, odczytując okolicznościowe listy od Posła i Minister Edukacji Narodowej. List od Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego przedstawiła Weronika Piwarska. Adam Siennicki w towarzystwie Burmistrza Jacka Stolarskiego i Radnej Anety Tull przekazali naszej Szkole  „Honorowy Medal za zasługi dla Gminy Grójec” .

Uroczystość dotyczyła nie tylko jubileuszu Szkoły, ale także Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji Starosta Grójecki Marek Ścisłowski wraz z Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Barbarą Orłowską wręczyli Nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom z placówek oświatowych powiatu grójeckiego, a Zbigniew Krawczak wręczył wyróżniającym się nauczycielom naszego Liceum Nagrody Dyrektora. Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Filip Kaczyński.

Po oficjalnych wystąpieniach rozpoczęła się część artystyczna przygotowana w większości przez uczniów klas I. (A, B, C) oraz klasy IIA pod opieką p. Grażyny Moskal oraz p. Sylwestra Wócika. Program uroczystości stanowił połączenie historii Liceum oraz refleksji nad rolą nauczyciela w szkole współczesnej, jego odpowiedzialności za kształtowanie postaw ucznia wobec świata, zachęcanie go do poznawania siebie i do świadomego wyboru własnej drogi życiowej. W związku ze 105. Rocznicą powstania Liceum została przygotowana prezentacja multimedialna, która przypominała zarówno o kolejnych dyrektorach Szkoły, jak również o najważniejszych chwilach funkcjonowania placówki. W tej części akademii młodzież – prowadzona przez p. Katarzynę Leśniak -  zaprezentowała przedstawienie „Verba sacra”, odwołujące się do patrona Liceum, jego niepokornej postawy oraz ponadczasowych refleksji związanych z troską o losy ojczyzny. Uczniowie – w symboliczny sposób – powrócili do najsłynniejszych wypowiedzi grójeckiego kaznodziei oraz ukazali wpływ jego nauki na postawy obywateli kraju.

Ostatnim akordem uroczystości było przypomnienie wspaniałych chwil spędzonych w murach LO w 2012r., kiedy miał miejsce V Zjazd Absolwentów. Pamiątkowe slajdy, nostalgiczna muzyka ożywiły przeżycia sprzed 5 lat, zwłaszcza gdy można było zobaczyć zdjęcia nauczycieli, koleżanek i kolegów, których już wśród nas nie ma. Nastrój zadumy i rozważań nad przemijaniem, a jednocześnie wdzięczności dla nauczycieli za ich trud i poświęcenie podkreśliły piękna recytacja „Pana od przyrody” Z. Herberta oraz złożone ze sceny życzenia uczniów. Całość uroczystości szkolnej została urozmaicona wierszami poetów współczesnych oraz piosenkami przygotowanymi przez chór szkolny.

Uroczystości jubileuszowe w grójeckim Liceum zakończyły się spotkaniem nauczycieli różnych pokoleń z zaproszonymi gośćmi.  

LO Grójec

lo 1mlo 3m lo 4mlo 7mlo 9mlo 8m

 

 

 

 Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

budzetobywatelski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

poznaj

 

program

 

konkurs

 

szczepienia1

 

pszok1