• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zestaw ratownictwa przedlekarskiego dla OSP Mirowice

osp mirowice mW piątek, 17 listopada OSP Mirowice otrzymała zestaw ratownictwa przedlekarskiego oraz pompę z KRUS-u. Podczas przekazania obecni byli: Poseł na Sejm RP Marek Suski, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolarski, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Karol Biedrzycki, Dyrektor Biura Prewencji w Centrali KRUS Cezary Nobis, Kierownik PT KRUS w Grójcu Małgorzata Szymańczak, Prezes Zarządu OSP Mirowice dh Sylwester Matulka, Prezes Zarządu Gminno-Miejskiego ZOSP RP w Grójcu, Wiceprezes Zarządu OSP Mirowice dh Marek Płotica, Prezes OSP Grójec dh Sławomir Maroszek.

Przekazany strażakom zestaw pomocy przedlekarskiej został wyposażony na bazie standardu R1 i składa się z podstawowych, niezbędnych elementów do ratowania życia tj. materiałów opatrunkowych, latarki, szyny do unieruchomienia złamań, przyrządu do płukania gałki ocznej, koca termoizolacyjnego, rurek ustno-gardłowych, worka samorozprężalnego, różnego rodzaju filtrów, kołnierzy ortopedycznych szyjnych różnej wielkości, noża do cięcia pasów bezpieczeństwa ze zbijakiem do szyb. 

Jednostka w Mirowicach jest jedną z dwóch OSP w Gminie Grójec należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, drugą jest OSP Grójec.

Wartość pozyskanego z KRUS sprzętu wynosi 16 tys. zł.

 osp mirowice 1mosp mirowice 2mosp mirowice 3m