• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Sensor monitorujący stan powietrza w Grójcu

celsium mSmog i zanieczyszczenie powietrza to jeden z najczęściej podejmowanych tematów w ostatnim czasie. W powietrzu, zwłaszcza zimą, znajduje się wiele niebezpiecznych dla zdrowia substancji. Głównymi czynnikami wpływającymi na powstawanie smogu są indywidualne źródła ciepła i złej jakości opał wykorzystywany do ogrzewania domów.

Celsium Sp. z o.o. uruchomiła system urządzeń pomiarowych, których zadaniem jest identyfikowanie zagrożeń. Od kilku dni we wszystkich miastach, gdzie zlokalizowane są ciepłownie Celsium, działają sensory monitorujące stan powietrza. Wszyscy mieszkańcy mogą na bieżąco kontrolować wyniki pomiarów i sprawdzać poziom pyłu zawieszonego w powietrzu.

Dostępne są nie tylko bieżące odczyty, ale też dane za ostatnią dobę. Jak widać największe zanieczyszczenie występuje około godziny 19.00.

Linki do odczytu pomiarów w Grójcu (czujnik na ul. Sportowej):

Grójec: https://map.airly.eu/pl/#latitude=51.86118&longitude=20.86483&id=2546

Stan powietrza można również sprawdzać poprzez kliknięcie ikony "airly" umieszczonej na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu (po lewej stronie).

Na swoim Facebook'u Celsium Sp. z o.o. zachęca mieszkańców, aby zgłaszali, w których dzielnicach warto zainstalować dodatkowe czujniki. Podkreśla, że jeśli temat będzie się cieszył dużym zainteresowaniem, to zostanie uruchomiona większa liczba sensorów.