• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Wysoka ocena pre - ratingowa Gminy Grójec

g mGmina Grójec uzyskała bardzo wysoką ocenę pre - ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale między AAA a BBB+. Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez naszą gminę.

Badanie pre - ratingowe wykonała agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o. z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu.

Wysoka ocena w ww. badaniu przyznawana jest tym samorządom, w których środki publiczne zarządzane sa w sposób odpowiedzialny i racjonalny.