• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

nacoida

„Grójecka woda dostępna, bezpieczna i zdrowa"

woda mDnia 19.03 (poniedziałek) w pracowni chemicznej PSP nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi odbyły się warsztaty szkoleniowe w ramach przygotowań do finału konkursu gminnego z okazji Dni Wody. Hasło konkursu to „Grójecka woda dostępna, bezpieczna i zdrowa."

Uczestnicy to 10 zespołów dwuosobowych ze wszystkich szkół gminnych, zwycięscy eliminacji szkolnych. W eliminacjach we wszystkich szkołach wzięły udział 84 osoby

Celem szkolenia było wyposażenie uczestników w umiejętność wykrywania szkodliwych dla człowieka związków typu: azotyny, fosforany, żelazo oraz określania pH. Badania przeprowadzano na próbkach pobranych ze:
- ścieków przed procesem ich oczyszczania,
- ścieków oczyszczonych,
- wody surowej przed procesem uzdatniania,
- wody po procesie uzdatniania.

Uczestnicy otrzymali także materiały informacyjne dotyczące pochodzenia tych związków, szkodliwości i metod ich usuwania. Na etapie finałowym ta umiejętność i wiedza będą jednym z ocenianych zadań konkursowych.

Kolejnym etapem będą warsztaty terenowe na terenie obiektów ZWiK – stacjach uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków. Informacje pozyska w trakcie tych zajęć także będą tematem pytań.

Organizatorami konkursu i fundatorami nagród są: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolarski, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Janusz Gaweł. Koordynatorem – Marek Kulig.

Przygotowaniem materiałów edukacyjnych, prowadzeniem szkoleń laboratoryjnych i terenowych zajęli się nauczyciele: panie dr Anna Jóźwik, mgr Małgorzata Łazowska oraz mgr inż. Marek Kulig. Zaangażowanie tych nauczycieli stało się możliwe dzięki uprzejmości dyrektorów szkół PSP nr 1 mgr Jolanty Sitarek, PSP nr 2 mgr Mariusza Wojno oraz  oddziałów gimnazjalnych mgr Teresy Winkler, która udostępniła pracownię chemiczną i wzięła na siebie trudności organizacyjne związane z wyłączeniem pracowni i nieobecnością nauczycieli.

Finał konkursu planowany jest na 26 kwietnia. Przewidziane są cenne nagrody.

O kolejnych etapach konkursu oraz pozostałych celach jego przeprowadzenia poinformujemy.


                                                                                                                                                                                                                                                                                    Koordynator Marek Kulig

 

woda 1mwoda 2mwoda 3mwoda 4mwoda 5mwoda 6mwoda 7m

woda 8mwoda 9m

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

budzetobywatelski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

poznaj

 

program

 

konkurs

 

szczepienia1

 

pszok1