• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

„100 Drzew na 100 - lecie Niepodległości”

sadzenie m20 kwietnia na terenie Gminy Grójec odbyła się akcja sadzenia drzew pod hasłem „100 Drzew na 100 -lecie Niepodległości”. Swój udział w inicjatywie zgłosiło 100 grup w tym m.in. szkoły, przedszkola, sołectwa, wspólnoty mieszkaniowe, grupy mieszkańców, jednostki OSP, Komenda Powiatowa Policji w Grójcu, 1 Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny, 61 batalion piechoty lekkiej w Grójcu, Nadleśnictwo Grójec, jednostki gminne, stowarzyszenia, firmy.

W ten sposób mieszkańcy Gminy Grójec uczcili 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W ramach akcji grupy inicjatywne zasadziły 100 drzew rodzimych gatunków tj. dęby, lipy, klony, graby i jesiony. Drzewa Niepodległości oznaczono specjalnymi kamieniami z żeliwnymi tabliczkami pamiątkowymi.

Poszczególne grupy inicjatywne wzięły drzewa pod swoją opiekę, tak aby stały się one pamiątką Obchodów 100-lecia Niepodległości na terenie Gminy Grójec.

W kilku miejscach akcja sadzenia drzew rozciągnęła się na weekend, a w PSP nr 1 drzewo zasadzono w poniedziałek, 23 kwietnia.

Akcja „100 Drzew na 100 - lecie Niepodległości” była jednym z wielu wydarzeń organizowanych w Gminie Grójec w ramach Roku Jubileuszowego. Drzewa wraz z kamieniami i tabliczkami zostały sfinansowane z budżetu gminnego.

 http://grojecmiasto.pl/index.php/galeria