• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Konkurs pt. „Grójecka woda dostępna, bezpieczna i zdrowa"

zwik mBurmistrz Jacek Stolarski oraz prezes ZWiK Sp z o.o. Janusz Gaweł doszli do wniosku, że najwyższa pora przybliżyć społeczeństwu zakres swoich działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód. Pierwsze poczynania w tym kierunku zostały skierowane do najchłonniejszej grupy wiekowej społeczeństwa, czyli starszej młodzieży szkół gminnych. W tym celu zorganizowano gminny konkurs pt. „Grójecka woda dostępna, bezpieczna i zdrowa". Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Grójec.

Konkurs rozpoczęto w listopadzie 2017 roku dostarczając materiały edukacyjne do szkół, które do lutego 2018 roku przeprowadziły eliminacje szkolne. Liderzy eliminacji szkolnych brali udział w szkoleniu w przeprowadzaniu badań laboratoryjnych wody i ścieków. Celem tych badań było praktyczne, obiektywne samodzielne potwierdzenie skuteczności uzdatniania wody przez lokalne stacje uzdatniania wody i skuteczność oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię w Kobylinie.

Kolejne spotkanie to warsztaty terenowe na terenie obiektów funkcjonujących w ramach ZWiK".

Podczas finałów rozegranych w dniu 26.04. 2018 roku finaliści otrzymali zadania do wykonania:
- przeprowadzenie analizy wody (przed uzdatnieniem i po)
- przeprowadzenie analizy ścieków (przed i po oczyszczeniu)
- odpowiedź na pytania dotyczące funkcjonowania ZWiK, procesu oczyszczania ścieków, procesu uzdatniania wody
- odpowiedź na pytania dotyczące grójeckiego wodnego środowiska przyrodniczego i jego ochrony

Fundatorami nagród byli: prezes ZWiK oraz Burmistrz Gminy i Miasta.

Konkurs korelował - wiedzę merytoryczną czy wręcz naukową, umiejętności praktyczne, znajomość proekologicznych działań samorządu grójeckiego. Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu oraz umiejętnościom merytorycznym, organizacyjnym, dydaktycznym pani Anny Jóźwik, Małgorzaty Łazowskiej i Marka Kuliga.

Poniżej wyniki finału konkursu „GRÓJECKA WODA DOSTĘPNA, BEZPIECZNA I ZDROWA"
I miejsce PSP nr 2, oddziały gimnazjalne: Barbara Borowa Julia Nowak.
II miejsce PSP Lesznowola: Dominik Banach, Dawid Zolort
III miejsce PSP Bikówek: Agata Kustosz, Mateusz Kowalczyk
Kolejne miejsca zajęły drużyny z PSP Częstoniew, PSP nr 1, PSP nr 2, PSP nr 3.

Komisja zmuszona była przeprowadzić wyczerpujące dogrywki o miejsca 1 i 3, gdyż poziom drużyn był wyrównany, a zakres posiadanej wiedzy merytorycznej i praktycznej zaskoczył członków komisji – pracowników ZWiK.

Łącznie nagrodzono 10 dwuosobowych drużyn ze wszystkich grójeckich gminnych szkół.

Nagrody w formie kart podarunkowych MPiKu wręczyli osobiście Burmistrz Gminy i Miasta Grójec oraz prezes ZWiK.

 

Koordynator konkursu
Marek Kulig

zwik 1mzwik 2mzwik 3m