• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Dziękujemy, przyjacielu!

ks mKsiądz prałat Stefan Kazulak, wspaniały kapłan i wielki przyjaciel naszej gminy, po 18 latach opuszcza parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu i przeniesie się do parafii św. Małgorzaty DM w Łomiankach. 24 czerwca podczas uroczystej i wzruszającej mszy świętej grójczanie pożegnali swojego duszpasterza.

W pożegnalnym nabożeństwie wzięli udział liczni przyjaciele księdza prałata: przedstawiciele samorządu Grójca na czele z burmistrzem Jackiem Stolarskim i jego zastępcami Karolem Biedrzyckim i Tadeuszem Krzyżanowskim, reprezentanci samorządu powiatowego Janusz Gaweł i Paweł Siennicki, dyrektorzy gminnych jednostek, żołnierze 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego, strażacy, policjanci, członkowie wspólnot działających przy parafii, chórzyści, ministranci, bielanki, a także liczni mieszkańcy.  

Po uroczystej mszy świętej, uświetnionej przez parafialny chór pod przewodnictwem Piotra Pękackiego oraz przez asystę wojskową żołnierzy 1. Ośrodka Radioelektronicznego, odbyła się krótka projekcja poświęcona księdzu prałatowi.

Księdzu serdecznie dziękowali jego liczni przyjaciele. – Za oddanie naszemu miastu, naszym mieszkańcom i parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu chcielibyśmy księdzu serdecznie podziękować. Cieszmy się, że tak wiele swojego czasu poświęcił ksiądz prałat zwłaszcza tym spośród nas, którzy potrzebowali pomocy i wsparcia. Byli wśród nich: niepełnosprawni i ich rodziny, dla których ksiądz organizował warsztaty terapii zajęciowej, osoby uzależnione od alkoholu, które znajdowały wsparcie we wspólnych spotkaniach i pomocy opiekunów oraz terapeutów, biedni i potrzebujący, dla których ksiądz wspólnie z Caritasem i gminą Grójec organizował pomoc czy mieszkańcy Grójca uczestniczący w świątecznych oraz okolicznościowych koncertach i spotkaniach. Wreszcie uczniowie i pracownicy grójeckich szkół i przedszkoli, którzy korzystali z dobrego słowa księdza prałata.  Dziękujemy za cały, osiemnastoletni okres pracy na rzecz Miasta i Gminy Grójec. Przez cały ten czas pracowaliśmy dla innych w pełnej zgodzie i zrozumieniu, wzajemnie się wspierając. Zawsze znajdowaliśmy wspólny język i zrozumienie – przemawiał podczas uroczystości burmistrz Jacek Stolarski.

Ks. prałat Stefan Kazulak urodził się w 1945 roku. W wieku 26 lat ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Po święceniach, które przyjął 6 czerwca 1971 roku, trafił do Parafii Rzymskokatolickiej Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie, gdzie spędził trzy lata. Potem posługiwał kolejno w parafiach: św. Anny w Grodzisku Mazowieckim (1974 – 1977), Chrystusa Króla w Warszawie (1977 – 1983), św. Zygmunta w Warszawie (1983 – 1987), Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie (1987 – 1988) i św. Maksymiliana Kolbe w Bramkach (1988 – 2000). 1 lipca 2000 roku objął urząd proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu.

Wszystkich dobrych uczynków, jakich dokonał ks. Kazulak przez ostatnie 18 lat, nie sposób wymienić. Wspomnieć jednak należy chociażby wielki wkład duszpasterza w utworzenie stacji Caritas, otwarcie stołówki dla głodnych we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej czy organizację ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Sakralnej. Z sukcesami współpracował z samorządami, jednostkami gminnymi, a także wojskiem, policją i strażą pożarną. Wiele czasu i energii poświęcił również pomocy potrzebującym parafianom.

Dominik Górecki
"Życie Grójca"

ks 1mks 2mks 3mks 4mks 5mks 6mks 7mks 8mks 9mks 10mks 11mks 12m