• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK i 20-lecia Klubu HDK „PULS” w Grójcu

tort jubilueszowyW dniu 16.06.2018 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grójcu odbyła się uroczysta gala z okazji obchodów 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK i 20-lecia istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi „PULS” w Grójcu.

Organizator gali na szczeblu Piaseczyńsko-Grójeckiego Oddziału Rejonowego PCK - Klub HDK-PCK „PULS” - uzyskał patronaty nad uroczystością Starosty Grójeckiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

Galę poprzedziła uroczysta msza św. w kościele św. Mikołaja odprawiona przez ks. Dziekana Dekanatu Grójeckiego Zbigniewa Sucheckiego, po której uczestnicy uroczystości udali się do siedziby szkoły.

Otwierając część oficjalną, prowadzący spotkanie prezes Klubu Bogumił Kocięba powitał przybyłych gości, a następnie przedstawił historię powstania ruchu honorowego krwiodawstwa w Polsce i nakreślił działalność Klubu HDK „PULS” w jego 20-leciu.  

Dzień 12 maja 1998 r., w którym zwołano zebranie założycielskie i wyłoniono pierwszy Zarząd, przyjmuje się jako datę powstania Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Grójcu. Inicjatorem i organizatorem powyższego zebrania był Hieronim Jan Bach, którego wybrano na Prezesa Zarządu Klubu. Funkcję tę Hieronim Jan Bach pełnił  przez 13 lat, aż do śmierci. W 10 rocznicę powstania Klubu nadano mu nazwę „PULS”.

W okresie 20-lecia istnienia Klubu systematycznie rosła liczba jego członków. Z 15 członków w chwili powstania rozrósł się do 176 w chwili obecnej (w tym 30 kobiet).

Klub w ramach swojej działalności statutowej:
•    prowadzi ewidencję członków i opłacanych składek członkowskich,
•    prowadzi ewidencję ilości krwi oddanej przez poszczególnych członków,
•    sporządza wnioski o nadanie zasłużonym krwiodawcom odznaczeń i wyróżnień oraz prowadzi ewidencję w tym zakresie,
•    organizuje spotkania integracyjne członków Klubu z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy itp.,
•    współpracuje z opiekunami szkolnych kół PCK i dyrektorami szkół w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa,
•    organizuje akcje zbiórki krwi na terenie gminy Grójec. Od chwili powstania w Grójcu marketów Intermarche i Bricomarche aktywnie włącza się do ogólnopolskiej akcji Polskiego Czerwonego Krzyża i Grupy Muszkieterów pod nazwą „Zbieramy Krew dla Polski”. Jest organizatorem i koordynatorem pikników propagujących honorowe krwiodawstwo połączonych ze zbiórką krwi pod w/w marketami ( 2 akcje w ciągu roku),
•    organizuje uczestnictwo przedstawicieli Klubu w spotkaniach opłatkowych krwiodawców w Katedrze Polowej WP, w pielgrzymkach krwiodawców na Jasną Górę i do Niepokalanowa, (w br. po raz trzeci organizowane jest w Niepokalanowie spotkanie środowisk, których patronem jest św. Maksymilian Maria Kolbe – tzw. Maksymilianalia).

Ilość krwi oddanej przez członków Klubu tylko w Oddziale Terenowym RCKiK w Grójcu, działającym w Powiatowym Centrum Medycznym i w akcjach terenowych stanowi ok. 100 – 140l krwi pełnej rocznie , co w okresie 20-lecia daje niebagatelną ilość ok. 2.500 litrów. Wśród członków Klubu jest kilkunastu krwiodawców, którzy oddali ponad 50l krwi pełnej i po kilkunastu którzy oddali ponad 40 i 30 litrów. 

W ciągu 20 lat za oddaną krew dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa nadano:

1. Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi:
•    III stopnia – 146 osobom,
•    II  stopnia – 110 osobom,
•    I  stopnia  -   84 osobom.
2.  Odznakę Honorową PCK:
•    IV stopnia  - 11 osobom,
•    III  stopnia  - 30 osobom,
•    II   stopnia  -   3 osobom,
•     I   stopnia  -   1 osobie.
3.  Kryształowe Serce  - 3 osobom,
4.  Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu  - 23 osobom,
5.  Brązowy Krzyż zasługi   - 4 osobom,
     Srebrny  Krzyż Zasługi   - 3 osobom,
     Złoty Krzyż Zasługi        -  3 osobom.

W 2013 roku podczas uroczystości z okazji 15 – lecia istnienia Klubowi została nadana Zbiorowa Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jubileuszowa uroczystość 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK w Polsce i 20-lecia Klubu „PULS” była okazją do wręczenia kolejnych odznaczeń:

1. Zarząd Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK nadał Klubowi zbiorową Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I, II i III stopnia,
2. Odznaką Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu nadaną przez Ministra Zdrowia uhonorowanych zostało 12 członków Klubu - warunkiem uzyskania tego wyróżnienia jest oddanie minimum 20l krwi.
3. Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymało odpowiednio
•    III stopnia po oddaniu 6l krwi (kobiety po 5l)      - 5 krwiodawców,
•    II  stopnia po oddaniu 12l krwi(kobiety po 10l)    - 5 krwiodawców,
•    I   stopnia po oddaniu 18l krwi(kobiety po 10l)    - 2 krwiodawców.

Następnie wręczono medale okolicznościowe:
1. 60 lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce wydany przez ZG PCK,
2. 20 lecia Klubu HDK-PCK „PULS” wydany przez Zarząd Klubu dzięki wsparciu sponsorów Starosty Grójeckiego i Burmistrza GiM Grójec.

Medale te otrzymali sponsorzy i darczyńcy wspierający działalność Klubu w 20 letnim okresie jego istnienia oraz wyróżniający się członkowie Klubu.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestników spotkania zaproszono na uroczysty obiad i okolicznościowy tort.
                                            


                                                                        Prezes Klubu HDK-PCK „PULS”
                                                                              Bogumił Kocięba

hdk 1mhdk 2mhdk 3m