• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4
piknik pilkarski m 
 

MGOPS poszukuje pracownika na stanowisko: pracownika socjalnego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b)pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie

Dokumenty należy składać w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grójec Al. Niepodległości 6A w godzinach od 730 do 1530