• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Umowy z WFOSiGW podpisane

"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 760 000,00 zł"

"Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Bokserskiej, Medalowej w Grójcudofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 739 081,00 zł"